Els dinamitzadors de la Xarxa de Telecentres de Catalunya que hi estiguin interessats, ja poden inscriure’s al m?ster de dinamitzaci? especialment ideat per a ells i que l’STSI ha organitzat conjuntament amb la UOC.

La Generalitat de Catalunya, per mitj? de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informaci?, i la UOC han organitzat el m?ster de dinamitzaci? de la societat de la informaci? i el coneixement amb l’objectiu d’impulsar les compet?ncies pr?pies de professionals com el dinamitzador de telecentre, que est?n i potencia l’?s de les TIC a tota la societat catalana.

La necessitat d’aquest perfil professional ?s emergent tant en l’?mbit de l’Administraci? p?blica com en el de les empreses privades. Aquesta iniciativa conjunta consolida l’oferta d’una carrera professional motivadora en el camp de la dinamitzaci? digital, alhora que soluciona l’abs?ncia d’estudis universitaris d’especialitzaci? per a aquest perfil i acosta la universitat al m?n laboral, dissenyant una formaci? que impulsa la professionalitzaci? d’aquest col•lectiu.

Podreu trobar tota la informaci? del m?ster en aquest document.

M?s informaci? per a la inscripci? entrant a la part privada per a dinamitzadors de la web (Cal accedir-hi com a usuari registrat)

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.