Els dinamitzadors de la Xarxa de Telecentres de Catalunya que hi estiguin interessats, ja poden inscriure’s al m?ster de dinamitzaci? especialment ideat per a ells i que l’STSI ha organitzat conjuntament amb la UOC.

La Generalitat de Catalunya, per mitj? de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informaci?, i la UOC han organitzat el m?ster de dinamitzaci? de la societat de la informaci? i el coneixement amb l’objectiu d’impulsar les compet?ncies pr?pies de professionals com el dinamitzador de telecentre, que est?n i potencia l’?s de les TIC a tota la societat catalana.

La necessitat d’aquest perfil professional ?s emergent tant en l’?mbit de l’Administraci? p?blica com en el de les empreses privades. Aquesta iniciativa conjunta consolida l’oferta d’una carrera professional motivadora en el camp de la dinamitzaci? digital, alhora que soluciona l’abs?ncia d’estudis universitaris d’especialitzaci? per a aquest perfil i acosta la universitat al m?n laboral, dissenyant una formaci? que impulsa la professionalitzaci? d’aquest col•lectiu.

Podreu trobar tota la informaci? del m?ster en aquest document.

M?s informaci? per a la inscripci? entrant a la part privada per a dinamitzadors de la web (Cal accedir-hi com a usuari registrat)

El telecentre es un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetitzacio digital i d’acces a les noves tecnologies, dotat d’equipament informatic i ajuda personalitzada.

Es el lloc on els usuaris realitzen accions per a la seva capacitacio tecnologica, desenvolupant aixi les habilitats, destreses i coneixements utils per incorporar-se a la societat de la informacio i superar la fractura digital.

Video explicatiu (fes clic per reproduir-lo)

Definicio mes ampliada a la Wikipedia

Des d’un telecentre es pot realitzar un cerca a Internet, o disposar d’un servei de correu electronic, usar equips informatics, rebre formacio sobre l’us d’un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar tramits administratius i consultar el compte corrent, entre altres coses.

Es calcula que hi ha mes de 4.000 telecentres a tot l’Estat, entre els quals, uns 500 aproximadament pertanyen a la Xarxa de telecentres de Catalunya.

QUI POT ANAR A UN TELECENTRE?

Un telecentre es un local d’acces public obert a tothom, pero que es dirigeix prioritariament a la poblacio i als llocs que no disposen de mitjans propis d’acces a les noves tecnologies o a la formacio.

Podem trobar tot tipus de persones que acudeixen a un telecentre i que poden presentar necessitats diferents: adults, gent gran, nens i nenes, gent jove, gent immigrada, gent autoctona, estudiants, persones a l’atur, mestresses de casa, membres de l’associacio de veins del barri, persones que fan teletreball, gent amb algun tipus de discapacitat, turistes i un llarg etcetera, en funcio de la ubicacio del telecentre.

QUE HI HA A UN TELECENTRE?

Al telecentre hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb acces a Internet, impressores, i que disposen de programari actualitzat. Tambe, la majoria tenen altres serveis i utilitats, com ara escaner o camera web.
QUE PUC FER EN UN TELECENTRE?

  • Cursos de formacio i d’iniciacio a la informatica
  • Cursos i tallers de moltes tematiques relacionades amb els ordinadors (tractament d’imatge, navegacio per Internet, pagines web…)
  • Activitats d’autoformacio
  • Participar en els projectes comunitaris del barri que es facin des del telecentre
  • Coneixer moltes persones que vindran a aprendre al telecentre
  • Fer els treballs de l’escola o la universitat
  • Usar els equips i recursos per a la gestio propia de la teva entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
  • Informar-te de la cerca de feina per Internet
  • Acces lliure per utilitzar lliurement l’ordinador en els horaris disponibles

HI HAURA ALGU QUE M’AJUDI?

A cada telecentre hi ha un dinamitzador o dinamitzadora, que es la persona que acompanya les persones que van al telecentre. El dinamitzador es una figura fonamental per al bon funcionament del telecentre.

La persona dinamitzadora es qui informa dels cursos i qui acompanya els usuaris, donant atencio diferenciada a cada participant. Tambe es qui planifica les activitats, organitza els cursos, dona formacio, mante l’equipament, etc.

Tienda Náutica Online Nova Argonautica, Venta de accesorios nauticos online en España y Portugal, El Mayor Catalogo de Productos y Recambios Náuticos Europeos de la mejor Calidad a Los Mejores Precios para compras a través de nuestra Tienda Nautica en Internet.